dracula- Hvor opbevarer Dracula sine værdier?

- I blodbanken...

Næste vits