kidsLang næse
Den lille pige under middagen: Mor, henne i skolen siger de, at jeg har sådan en lang næse. Er det rigtigt?

Ja, min pige.

Hvorfor har jeg sådan en lang næse?

Den har du fået efter din far.

Har jeg det, far?

Ja, det har du sikkert.

Jamen, far, hvor har du så din lange næse fra?

Den fik jeg, da jeg giftede mig med din mor

Næste vits