lawyerSindsyge?!
"Jeg fatter ikke, hvad der var juryens bevæggrund til at frifinde denne mand," sagde dommeren til nævningenes formand efter retssagen.

"Sindssyge, hr. dommer," svarede formanden.

"Virkelig? Alle tolv nævninge?"

Næste vits